Barbershop is een speciale vorm van ‘a capella’ muziek. Bij het Barbershop zingen wordt 4 stemmig gezongen, zonder instrumentale begeleiding. In tegenstelling tot andere ‘a capella’ zang, wordt de song door alle partijen vrijwel volledig in tekst gezongen. Er wordt minder vaak met invulgeluiden gewerkt of instrumenten nagebootst (ritmegeluiden e.d.).

De ‘leads‘ zingen meestal de melodie. Zij vertellen de song en doen dat met veel expressie en overtuiging.

De ‘basses‘ zingen uiteraard de laagste partij en vormen het fundament van de song. Daarom noemen we ze de “Barbershop Engine”.

De ‘tenors‘ zingen de partij boven de lead. Zij maken de song sprankelend en vormen zo de “icing van de taart”.

De ‘baritons‘ zwerven om de leadpartij heen. Zij zorgen voor verfijning en spanning en maken dat je veranderingen voelt aankomen. Ook vormen zij akkoorden tot overgangsakkoorden. Soms laten zij de akkoorden wringen, zodat je de emotie van de song bijna letterlijk kunt voelen.

Die emotie voel je ook, doordat binnen de songs enorm met tempo wordt gespeeld. Gevoelige momenten worden lang en intens aangehouden, om even later “als de zon weer opklaart” er vlot swingend weer de pas in te zetten. Deze emoties willen we natuurlijk laten zien, want bij Barbershop hoort onlosmakelijk het entertainen van het publiek. Met extra expressie, gebaren en bewegingen tonen we waar we het over hebben

Het Barbershop zingen is opgekomen in het Amerika van eind 1800, met name in de meer zuidelijke staten. Vandaar dat Barbershop een “smeltkroes” is. Qua songkeuze hoor je de immigranteninvloeden (veel Engelse en Ierse songs) en qua klankkleur zuidelijke “zwarte” invloeden (consequent in akkoorden zingen).

Er zijn vele mooie verhalen in omloop omtrent het ontstaan vanĀ ‘barbershoppen’. Of het waar is weten we niet, maar meestal hoor je het volgende verhaal: De barbier was een veelbezocht persoon. Naast het haren knippen werden ook kiezen getrokken, steenpuisten behandeld enzovoort, enzovoort. Er moest natuurlijk op de beurt gewacht worden en om het wat aangenamer te maken, (of om de angst wat de dempen) werd er gezongen. Vaak waren het liedjes uit het Ierse of Engelse moederland. Als vanzelf werden er andere partijen bij gemaakt, zodat ieder goed kon meezingen.

Op o.a. Wikipedia is nog meer over Barbershop te vinden.