Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering, dit jaar gehouden op maandag 8 april is Cees Esbach benoemd tot erelid van Mainport Barbershop Singers.

 

Het erelidmaatschap wordt Cees Esbach verleend als blijk van waardering voor zijn jarenlange en nog steeds durende bestuurlijke bijdragen en ongebreidelde energie die hij in de MBS steekt. Zeer motiverend naar een ieder toe, er vanuit gaande dat veel mensen mee moeten doen en plezier hebben in barbershop-zingen zonder dat de prestatie-dwang de boventoon voert.